lunes, 16 de mayo de 2016

Fragmento de "Manuel María.Antoloxía poética" de Darío Xohán Cabana e Amelia Outeiro Portela

ACUSO A CLASE MEDIA

Acuso a clase media -grandes e pequenos
    burgueses-
porque eles foron e son os que traicionan
o esprito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia.
Pertenzo ó pobo e falo no seu nome.
Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos,
dos ferreiros, dos criados de servir,
dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros;
dos humildes carpinteiros de ribeira;
dos alugados que iban a Castela;
dos caseiros que non teñen terra de seu;
dos que se ven obrigados a emigrar;
dos probes de esprito e dos probes de pedir;
do coitado xornaleiro que de sol a sol
aínda anda virando a terra co arado romano.
Falo en nome de todos aqueles que,
anque teñen razón, non llela dan.
Acuso a clase media de egoísmo,
de non ser solidaria co seu pobo,
de brutalidade e de ignorancia,
de lles bicar os pés ós poderosos,
de traficar coa fame e coa miseria,
de vivir na súa terra despreciándoa,
intentando borrar o seu idioma,
asasinando o seu ser diferenciado.
Acuso a clase media de servil,
de axionllarse diante dos que mandan,
traiconando os seus, a xente súa,
o pobo indefenso e aldraxado.
Acuso a clase media de imitar
as modas que impoñen en Madrid
e de pechar covardemente os ollos
ás realidades que teñen diante si.
Clase media, grandes e pequenos burgueses,
comerciantes enriquecidos co estraperlo,
viñateiros, aceiteiros, contratistas,
avogados sen lei e sen concencia,
propietarios de casas e de contas correntes,
burocratas que adulades o amo
e que esquencedes o pobo de que vides,
xentes que comerdiades coa emigración,
coa fame, coa inxustiza e coa miseria;
ladrós que percurades tíduos nobiliarios,
asasinos que mercades insulxencias e autos
derradeiros modelo que vos leven ó ceio,
no nome do pobo, eu vos acuso¡

                                                                          Remol.


No hay comentarios:

Publicar un comentario